ETLA ja elinajan odote 9.10.2013

 

Etla on julkaissut tutkimuksen eläkeiästä. Tutkimus suosittelee eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen eli eläkeiän nostamista. Aikaisempien kannanottojen pohjalta ei yllättävä uutinen. Samalla ehdottavat eläkeikää aikaisempien "putkien" lopettamista.

 

Perusteluksi esitetään, että muutos pienentäisi eläkemaksuja ja pienentäisi kestävyysvajetta. Eläkemaksut varmaan pienenisivät, kun eläkettä alettaisiin maksaa myöhemmin, mutta paranisiko kestävyysvaje? Kuka uskoo, että 63 vuotta täyttäneet työllistyvät merkittävästi muutoksen takia? Nythän yli 50 vuotiaat ovat yli-ikäisiä työmarkkinoilla.

 

Jos 63 vuotta täyttäneet eivät työllisty, ei kestävyysvaje pienenekään. Vanhojen elatusvastuu siirtyy eläkejärjestelmästä suoraan verorahoitettaville sosiaaliturvajärjestelmille. Hyötyjiä olisivat eläkeyhtiöt veronmaksajien kustannuksella. Tämä on viime vuosina ollut EK:n ratkaisumalli eläkejärjestelmän rahoitusongelmiin. Siirretään kustannuksia veronmaksajien maksettavaksi. Esimerkiksi käy kela-maksun poistaminen.

 

Kaavamainen elinajanodotteeseen sidottu eläkeikä on muutenkin ongelmallinen. Alin tuloviidennes miehistä elää keskimäärin 68 vuotiaiksi kun ylin tuloviidennes elää keskimäärin 84 vuotiaaksi. Elinajan piteneminen koskee ensisijassa ylimpiä tulonsaajien ryhmiä. Alimmassa miesten tuloviidenneksessä elinajan odote ei ole noussut viime vuosikymmeninä. Saman voi odottaa jatkuvan tulevaisuudessakin.

 

Etlan ehdottamassa mallissa siis esimerkiksi miesten alimman tuloviidenneksen eläkeikää nostetaan, vaikka sen elinajan odote ei nousekaan. Perusteena on parempituloisten elinajanodotteen nousu. Etlan mallissa jossakin vaiheessa pienituloisten eläkeikä nousee korkeammaksi kuin odotettavissa oleva elinikä. Miten näille ihmisille voidaan motivoida työskentely virallisessa taloudessa ja eläkemaksujen maksaminen, kun he eivät saa järjestelmästä juuri mitään? Harmaa talous tulee varmasti kasvamaan.

 

Milloinkahan eläkejärjestelmän kehittämisessä luovutaan kaavamaisista ratkaisuista ja otetaan huomioon ihmisten erilaiset olosuhteet?